0736 167 676 / 0746 539 595

Termeni și condiții

Vizitarea, folosirea și cumpărarea produselor de pe site-ul https://pieseautofab.ro presupune acceptarea în totalitate și de fiecare dată cand accesați site-ul a Termenilor și Condițiilor sub care funcționează acest website și sistemul de livrare al produselor. Administratorul își rezervă dreptul de a completa sau modifica orice informație din magazinul virtual fără a anunța în prealabil utilizatorii site-ului.

1. Definiții 


 • Utilizator - orice persoană care vizitează site-ul https://pieseautofab.ro.
 • Client - persoana fizică/juridică care efectuează o Comandă.
 • Produse și Servicii - orice produs sau serviciu menționat in Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.
 • Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și să facă plata acestora.
 • Vânzător – societatea Piese Auto Fab SRL,  Cod Unic de Înregistrare 36149284, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J2/740/31.05.2016, și cu sediul în Municipiul Arad, Strada Solomon, Nr.8, Județ Arad
 • Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.
 • Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

2. Drepturile de proprietate intelectuală 


Conținutul site-ului https://pieseautofab.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, mărci înregistrate, este integral proprietatea Piese Auto Fab SRL și a furnizorilor săi, fiind apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială


3. Exonerarea de răspundere


Piese Auto Fab SRL nu garanteaza că site-ul nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, https://pieseautofab.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.


Informatiile incluse pe https://pieseautofab.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere.

Piese Auto Fab SRL își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse.

 

4. Limita accesului la site


Utilizatorii site-ului https://pieseautofab.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu https://pieseautofab.ro, nu sunt e-mailuri în masă sau ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. Piese Auto Fab SRL nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă https://pieseautofab.ro și dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișeaza sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

 

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal


5.1. Piese Auto Fab SRL colectează și prelucrează datele cu caracter personal în cadrul site-ului https://pieseautofab.ro conform Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Politica GDPR) în Magazinul Online https://pieseautofab.ro 

5.2. Consimțământul pentru primirea de newsletter/ alerte cu conținut comerciale se manifestă de client, conform Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibile pe https://pieseautofab.ro   


6. Înregistrarea ca Utilizator

 

Pentru crearea unui cont pe site-ul https://pieseautofab.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. 

7. Prețul


Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediere și/sau încasare aferente. Cheltuielile de expediere și/sau incasare aferente sunt detaliate pe site înainte de plasarea Comenzii de către Client.

Toate preturile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului https://pieseautofab.ro sunt exprimate in RON.

8Comandă

Produsele și/sau Serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate uzului personal al Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar, va fi răspunzator pentru orice consecințe determinate de aceste erori.

Piese Auto Fab SRL nu poate fi tras la răspundere pentru informatii introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea comenzii, clientul declară in mod expres că este de acord ca un reprezentant https://pieseautofab.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (e-mail/ telefon) pentru confirmarea a Comenzii.

Piese Auto Fab SRL poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca acesta să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

 •          eșuarea / invalidarea tranzacției online.
 •         neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției.
 •           date incomplete sau incorecte ale Clientului.
 •        lipsa produsului/produselor pe stoc

Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

Contractul se consideră încheiat între Client și Piese Auto Fab SRL în momentul primirii de către Client de la https://pieseautofab.ro, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către Piese Auto Fab SRL, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt și, în cazul în care Clientul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Piese Auto Fab SRL a luat cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de încetare a Contractului.  

9. Facturare – plăți


Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Facturile emise de Vânzător pentru Produsele aferente unor Comenzi ce vor fi livrate prin curier se vor transmite Clientului prin email la momentul confirmării Comenzii de către Vânzător. Facturile aferente unor Produse care nu au fost preluate de către Client vor fi anulate de catre Vânzător la momentul la care aceste Produse vor fi restituite de curier.

Plata se poate face prin transfer bancar sau ramburs.

10. Livrarea


Data estimată de livrare poate varia în funcție de produs și este afișată în pagina produsului, în pagina de Comanda, precum și in e-mailul de confirmare a Comenzii.

Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii de către Vânzător.

Livrarea produselor se poate realiza prin intermediul curieratului, la o adresă specificată în formularul de comandă. 

In cazul in care produsele sunt indisponibile (inclusiv in cazul in care pretul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificari ulterioare confirmarii Comenzii), Piese Auto Fab SRL va informa Clientul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar Piese Auto Fab SRL va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

11. Condiții de livrare

La solicitarea Piese Auto Fab SRL sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea receptionării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lasată la adresa precizată unei persoane doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această Comandă.

Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresa și ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.

Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Piese Auto Fab SRL, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

12. Recepția produselor


Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat și bonul fiscal ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea fără obiecții a bonului de livrare (în cazul livrării prin curier) sau al oricărui alt document (în cazul ridicării de la sediul Vânzătorului) de către Client la momentul recepției Produsului, Clientul recunoaște în mod expres primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate, iar orice reclamație ulterioară cu privire la viciile aparente ale Produselor nu va fi luată în considerare.

13. Codurile promoționale


Codurile promoționale oferite de Piese Auto Fab SRL prin orice promoții sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.

Într-o Comandă se poate folosi un singur cod promoțional, pagina de Comandă nu permite utilizarea mai multor coduri în aceeași Comandă. Pentru eligibilitatea la o promoție nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Promoțiile care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.

În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa office@pieseautofab.ro, care să conțină id-ul Comenzii, starea acesteia, numele Clientului și codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice.

Atenție! Promoțiile pe https://pieseautofab.ro nu se cumulează între ele, aplicându-se reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție. De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată oferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.


Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe site, în perioada de valabilitate clar mentionată și în limita stocului disponibil. Https://pieseautofab.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabilă.

14. Întreruperea campaniei promoționale

În cazul unei campanii promoționale organizate de https://pieseautofab.ro, acesta, in calitate de organizator își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, semnalizare în magazine, etc.).

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

15. Vouchere / cupoane / coduri promoționale


15.1   Prevederi generale

Voucher = cod promoțional, cupon promoțional.

Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher și are diverse cerințe pentru a fi valid și aplicabil. Vă rugăm să verificați cu atenție toate detaliile și informațiile de pe voucher astfel încât discountul să vă poată fi acordat.

Valoarea fiecărui voucher este specificată pe acesta.

Taxele de transport și taxele de manipulare se aplică oricărui produs achiziționat, indiferent de valoare dacă în promoții, regulamente, etc nu se prevede altfel. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Voucherele nu sunt destinate revânzării și nu pot fi convertite în bani.

15.2   Condiții de aplicare

Fiecare voucher va fi limitat astfel încât nu se admit mai multe vouchere de pe o adresă de IP/de pe aceeași adresă.

Orice promoție la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoană fizică sau persoană juridică (identificat ca și client / utilizator / user).

Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare și are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menționa în termeni și condiții aferente, în mailul de oferire a voucherului și în contul de utilizator secțiunea "vouchere", sau cum se menționeaza în fiecare promoție/ofertă

15.3   Anulare, refuz, retur comandă

În cazul returnării produselor achiziționate cu voucher, discountul acordat va putea fi reținut din valoarea returului.

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher este anulată, respinsă sau returnată integral, clientului i se va returna integral suma plătită, iar voucherul își va pierde valabilitatea și nu va putea fi reactivat.

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher și conține mai multe produse este anulată, respinsă sau returnată parțial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte produse rămase în comandă dacă valoarea comenzii nu respectă condițiile ofertei/promoției. Piese Auto Fab SRL nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o comandă cu produse multiple. Clientului i se va restitui suma achitată de acesta pentru produse.

16. Modalități și termeni de returnare a produselor


Clientul se obligă să notifice intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin e-mail la office@pieseautofab.ro in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, Piese Auto Fab SRL poate refuza coletul.

Informațiile necesare care trebuie furnizate pentru trimiterea curierului sunt următoarele:

 •         data expedierii coletului
 •        numărul Comenzii
 •        suma de returnat
 •        adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur
 •        modalitatea de plată dorită (datele contului bancar)

La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a clientului, https://pieseautofab.ro efectuează o solicitare la curier și trimite curierul la adresa indicată în comunicarea clientului pentru a ridica coletul de returnat. Costurile de transport ale produselor returnate intra în responsabilitatea clientului. 

17. Condiții de returnare a produselor

În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factură, certificat de garanție etc.).

Clientul este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora (lipsa sau deteriorarea ambalajului, starea produsului, etc.)

Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondență cu Piese Auto Fab SRL).

Dreptul de retragere

Clientul se obligă să returneze produsele cu toate accesoriile și documentele care l-au însoțit. Piese Auto Fab SRL va rambursa Clientului contravaloarea produsului în maxim 14 zile de la data informării făcute de către Client către https://pieseautofab.ro în ceea ce privește decizia de retragere din contract.

Piese Auto Fab SRL va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat. 

18. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă, orice dispută decurgând din prezentul Contract apăruta între Client și Vânzător. 

19. Frauda

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fara a se limita la: accesarea datelor Clientilor https://pieseautofab.ro, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor https://pieseautofab.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terți, etc) vor fi pedepsite conform prevederilor legale în vigoare.

20. Garanția

Piese Auto Fab SRL garantează că produsele livrate sunt originale și însoțite de factură fiscală, chitanță ( eliberată de administrator sau firma de curierat).